HỌC PHÍ/ TUYỂN SINH

HỌC PHÍ

tiền xét duyệt hồ sơ Tiền nhập học Học phí Tiền sách giáo khoa, tài liệu giảng dạy Chi phí giáo dục Tổng
20,000 yen 60,000yen 540,000yen 30,000yen 50,000yen 700,000yen

☆Tổng số tiền cho khóa học 1 năm rưỡi là 1,010,000 yen, khóa học 2 năm là 1,320,000 yen.

☆Khóa học ngắn hạn, mỗi 3 tháng la 155,000 yen.

(Bao gồm tất cả các chi phí như tiền nhập học, học phí, tiền sách giáo khoa, chi phí giáo dục)

 

 

CHẾ ĐỘ HỌC BỔNG

■Chế độ học bổng khuyến khích học sinh của tổ chức giáo dục Nhật Bản(Tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật Bản)

Học viên được xét học bổng mỗi tháng sẽ được cấp học bổng 30,000 yen (năm được 360,000 yen)

 

■Học bổng Châu Á LSH

Học viên được xét học bổng sẽ được cấp học bổng 100,000 yen (cho 5 tháng)

 

■Quỹ học bổng của công ty cổ phần Kyoritsu

Học viên được xét học bổng mỗi tháng sẽ được cấp học bổng 60,000 yen (năm được 720,000 yen)

 

 

Thời kỳ nhập học và Thời gian nhận hồ sơ

Thời kỳ nhập học Khóa học Thời gian nhận hồ sơ
Tháng 4 1 năm / 2 năm 1 tháng 9 ~ 30 tháng 11
Tháng 7 1 năm 9 tháng 10 tháng1 ~ 1 tháng 3
Tháng 10 1 năm rưỡi 1 tháng 3~ 31 tháng 5
Tháng 1 1 năm 3 tháng 1 tháng 7 ~ 31 tháng 8

☆Khóa học ngắn hạn nhận hồ sơ bất cứ lúc nào

 

 

Hạng mục tuyển sinh, hồ sơ download

■TUYỂN SINH
■TÀI LIỆU NỘP HỒ SƠ DOWNLOAD
Adobe Reader Get Adobe Reader

 

 

THỦ TỤC NHẬP HỌC

1 Xuất trình hồ sơ ☆Chi tiết hồ sơ, tham khảo mục tuyển sinh
 
2 Tuyển chọn hồ sơ  
 
3 Báo kết quả  
 
4 Đóng tiền xét hồ sơ	(\15,000) ※1  
 
5 Nộp đơn lên Cục quản lý nhập cảnh nhập cảnh xin “Giấy chứng nhận tư cách lưu trú” cho học viên đã đậu ☆Nhà trường sẽ nộp đơn lên Cục quản lý
 
6 Báo kết quả đậu “Giấy chứng nhận tư cách lưu trú” ☆Thông báo kết quả đậu cho học viên
 
7 Đóng tiền học phí (Xuất trình Bảng Cam kết, đơn đồng ý) ☆Sau khi xác nhận đã đóng tiền, trường sẽ gởi “Giấy chứng nhận tư cách lưu trú” và Giấy phép nhập học cho học viên
 
8 Xin visa ☆Học viên sẽ cầm “Giấy chứng nhận tư cách lưu trú” và “Passport”,”Giấy phép nhập học” đến Đại Sứ Quán Nhật Bản tại nước mình để xin visa
 
9 Nhập visa  
 
10 Đến Nhật  

※Lưu ý 1 Sẽ không hoàn trả tiền xét hồ sơ bất kể kết quả xét tuyển của trường hay của Cục nhập cư

※Lưu ý 2 Chỉ trả học phí trong trường hợp xin visa tại Đại Sứ Quán Nhật Bản hoặc Lãnh Sự Quán mà không đậu. Trường hợp này phải xuất trình giấy báo rớt được phát hành bởi Lãnh Sự Quán hay Đại Sứ Quán Nhật Bản cùng với hóa đơn.