Sendai International School of Japanese

Trường Nhật ngữ quốc tế Sendai nằm ở tỉnh Miyagi, thành phố Sendai

Liên hệ hỏi - đáp

MENU

Khóa học ・ Nội dung học

Khóa học

◎Có 5 khóa học được chia theo các kì nhập học của trường

Khóa học kì nhập học
Khóa học 2 năm Nhập học kì tháng 4
Khóa học 1 năm 9 tháng Nhập học kì tháng 7
Khóa học 1 năm 6 tháng Nhập học kì tháng 10
Khóa học 1 năm 3 tháng Nhập học kì tháng 1
Khóa học 1 năm Nhập học kì tháng 4

◎Ngoài, những người đang sống tại Nhật, hay đang sở hữu visa sống tại Nhật Bản đều có thể đăng kí tham gia khóa học ngắn hạn của trường.

Khóa học kì nhập học
Khóa học ngắn hạn Nhập học tháng 1, tháng 4, tháng 7, tháng 10

Thời gian học ( từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần )

Lớp buổi sáng Lớp buổi chiều
Tiết 1 từ 9:00 đến 9:45 Tiết 1 từ 13:00 đến 13:45
Tiết 2 từ 9:55 đến 10:40 Tiết 2 từ 13:55 đến 14:40
Tiết 3 từ 10:55 đến 11:40 Tiết 3 từ 14:55 đến 15:40
Tiết 4 từ 11:50 đến 12:35 Tiết 4 từ 15:50 đến 16:35

Nội dung học

Sơ cấp
(Tương đương với JLPTN4.N5)
Kiến thức cơ bản về tiếng Nhật
Kanji : Khoảng 300 chữ
Từ mới : Khoảng 1500-2000 từ
chữ Hiragana, katakana
Trung cấp
(Tương đương với JLPTN2.N3)
Kiến thức tiếng Nhật giao tiếp hàng ngày
Kanji : khoảng 700 chữ
Từ mới : khoảng 2500-3000 chữ
Cao cấp
(Tương đương với JLPTN1.N2)
Kiến thức tiếng Nhật ở nhiều lĩnh vực
Kanji : Khoảng 1000 chữ
Từ mới : khoảng 3000-3500 chữ

ページの先頭へ